Kontakt

 

Formularz kontaktowy

Dodatkowe informacje


Płatność kartą
Honorujemy płatności kartami.
"KV" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.
05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 52
NIP 7542535801
Nr konta: 40 1240 5178 1111 0010 4620 7448

REGON 531393451
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000165384
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN